Tuesday, April 30, 2013

Përkthimi i Lojës Pingus

Megjithëse ka ecur pak ngadalë, deri tani është bërë një punë e mirë për përkthimin e lojës Pingus. Nga afro 450 vargje gjithsej, vetëm 60 kanë mbetur pa përkthim. Por ku mund t'i gjejmë përkthimet e deritanishme, dhe si mund t'i testojmë ato? Këto gjëra kam dëshirë t'i ndaj me ju në këtë shënim.