Tuesday, October 16, 2012

Vendosja e Tastierës Shqipe në Ubuntu

Vendosja e tastierës shqipe në Ubuntu bëhet te Parametrat e Sistemit, te Dalja e Tastierës (Keyboard Layout). Aty klikohet butoni [+] (plus), dhe gjendet tastiera Shqip:

Vendosja e Gjuhës Shqipe në Ubuntu

Gjuha shqipe në Ubuntu mund të instalohet shumë kollaj, nëse keni lidhje me internetin.