Tuesday, April 30, 2013

Përkthimi i Lojës Pingus

Megjithëse ka ecur pak ngadalë, deri tani është bërë një punë e mirë për përkthimin e lojës Pingus. Nga afro 450 vargje gjithsej, vetëm 60 kanë mbetur pa përkthim. Por ku mund t'i gjejmë përkthimet e deritanishme, dhe si mund t'i testojmë ato? Këto gjëra kam dëshirë t'i ndaj me ju në këtë shënim.

Tuesday, October 16, 2012

Vendosja e Tastierës Shqipe në Ubuntu

Vendosja e tastierës shqipe në Ubuntu bëhet te Parametrat e Sistemit, te Dalja e Tastierës (Keyboard Layout). Aty klikohet butoni [+] (plus), dhe gjendet tastiera Shqip:

Vendosja e Gjuhës Shqipe në Ubuntu

Gjuha shqipe në Ubuntu mund të instalohet shumë kollaj, nëse keni lidhje me internetin.